Linakasan ang volume ng TV para d marinig ng kabilang kwarto

128
-
Please Like Our Page Thank You
Please Like This FB Page and this wont show again Thanks